Specifieke voorwaarden: websitebouw

Laatste gewijzigd: 26 september 2023

Definities

Devtastic: Devtastic, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 78401763.

Klant: degene met wie Devtastic een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Devtastic en klant samen.

Dienst: Dienst of product door Devtastic geleverd.

Project: Website, webapplicatie of API door Devtastic beheerd.

Correctierondes

Tijdens de bouw van de website is er de mogelijk voor de klant om correcties door te geven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zijn er maximaal 3 correctierondes. Additionele correctierondes worden in rekening gebracht tegen het maatwerktarief.

Start hosting

De hostingtermijn gaat in na acceptatie van de offerte. Duurt de bouw van de website langer dan de geoffreerde hostingtermijn, dan zal dit in rekening worden gebracht bij de klant.

Promotielink Devtastic

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen wordt er een kleine link naar de website van Devtastic geplaatst in de footer van de website.

Vermelding project

Tenzij nadrukkelijke anders overeengekomen kan er een link naar de website op de website van Devtastic geplaatst worden. Hierbij kan de naam van de website en de favicon gebruikt worden.