Fair use-beleid

Laatste gewijzigd: 26 september 2023

Definities

Devtastic: Devtastic, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 78401763.

Klant: degene met wie Devtastic een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Devtastic en klant samen.

Dienst: Dienst of product door Devtastic geleverd.

Project: Website, webapplicatie of API door Devtastic beheerd.

Inleiding

Devtastic hanteert een fair use-beleid voor haar diensten en producten. Hieronder staan de limieten voor het gebruik van de diensten van Devtastic. Incidentele overschrijding van deze limieten (zogenaamde "spikes") vallen onder fair use. Mocht een project structureel een limiet overschrijden dan wordt er, altijd in overleg met de klant, een passende oplossing gezocht.

Limieten

  • Page views: afhankelijk van het hostingspakket

  • Afbeeldingen: 10.000 unieke afbeeldingoptimalizaties per maand.

  • Render time: 500GB-Hrs per maand.

  • Dataverkeer website (html, javascript, afbeeldingen): 100 GB per maand.

  • Dataverkeer media (uploads en bestanden): 1 TB per maand.

  • Data-opslag: 100 GB.

  • Database: 10 GB.